Úprava plátků - ESPRIT plátkyESPRIT plátky

Úprava plátků

Plátek je příliš měkký

Nejjednodušší způsob úpravy je mírné odklonění špičky od hubičky. Velmi jednoduše to provedete tak, že uchopíte plátek, aby směřoval spodní plochou směrem dolů a svíral s pevnou rovnou podložkou ostrý úhel (do 30°) a jemně přitlačíte špičkou na podložku. Tím zajistíte větší odklon a plátek se tak stane pevnějším. Tento způsob úpravy je však jen dočasný, protože plátek se po čase opět přikloní zpět k hubičce.
Trvalým řešením je mírné zkrácení špičky plátku stříhačkou (v řádu maximálně desetin milimetru, nikdy ne více!). Toto je však možné provést až po zahrání plátku, jinak může dojít k jeho trvalému poškození. Navíc při zahrávání (dokud ještě není dřevo zatažené a stále saje příliš vody), ještě stejně neodhadnete konečnou tvrdost plátku, protože se po zatažení dřeva na konci procesu zahrávání určitě zpevní. (Ke stříhání doporučuji stříhačku Cordier, která stříhá čistě bez otřepů a špička má po ustřižení přesný souměrný tvar). Ustřižením plátku sice plátek zpevníte, avšak zásadně tímto zásahem změníte geometrii řezu. Největším problémem je zesílení špičky. Nové neupravované plátky ESPRIT mají bez ohledu na tvrdost u špičky tloušťku 0,1 mm kvůli snadnému ovládání plátků zejména při jemném nasazení a při  hraní rychlého staccata. Po ustřižení špičky proto musíte alespoň přibližně zeslabit špičku plátku na původní tloušťku, jinak bude nasazení a spouštění tónů obtížnější. To provedete nejlépe ostrým rovným skalpelem nebo jemným smirkovým papírem. Pracujte však velmi pomalu a trpělivě a vždy po malém opracování zkoušejte, jestli už vám zeslabení vyhovuje.


Plátek je celkově příliš pevný

V tomto případě doporučuji jen jediný vhodný způsob úpravy. Položte plátek spodní plochou na jemný smirkový papír (s označením 600 a jemnější), uchopte jej jemně třemi prsty (na krajích a uprostřed) a krouživými pohyby střídavě po směru a proti směru hodinových ručiček obruste mírně jeho spodní část. Smirkový papír musí ležet na pevném a rovném podkladu. Rizikem při této operaci může být neúměrné zeslabení špičky. Proto nesmíte tlačit prstem, kterým držíte při broušení špičku plátku. Pokud ubrousíte špičku příliš, nasazení bude křápavé a nejisté s větší náchylností ke kiksu. Navíc se špička při každém zvlhčení zvlní a trvá dlouho než se vyrovná.

Tímto velmi jednoduchým způsobem dosáhnete snížení pevnosti plátku při zachování původního symetrického řezu od výrobce. Každá jiná varianta úpravy za účelem celkového snížení pevnosti plátku může způsobit nevratné škody nebo dokonce jeho zničení (nejčastěji kvůli porušení symetrie či plynulé linie řezu).

Pokud po vyzkoušení plátku zjistíte, že plátek Vám celkově tvrdostně vyhovuje, ale potřebujete jen zlepšit či změnit některou z disciplín (např. zlepšit ozev ve spodním rejstříku, změkčit nasazení, usnadnit hraní staccato, atp.), musíte upravit řez. Toto se provádí buď ostrým skalpelem s rovným ostřím nebo smirkovým papírem. Raději doporučím jemný smirkový papír, protože obrousí plátek plynuleji a citlivěji než skalpel.

 

Rady a tipy k úpravě řezu plátku.


Špatný ozev ve vysokých polohách

Špička plátku je příliš dlouhá nebo rohy plátku jsou tenké.
Rada:
Je možné plátek mírně střihnout a hrany zakulatit. Při zhoršení spouštění při nasazení po ustřižení plátku, je možno mírně zbrousit jen špičku.

Plátek šumí nebo jde těžko ve středních polohách

Rada:
K uvolnění a odlehčení ozvu a odstranění šumu je třeba mírně zbrousit střed plátku kousek za špičkou. Je to riskantní zásah, proto pracujte pomalu a vždy po mírném zbroušení zkontrolujte ozev aby se nezhoršila barva tónu.

Špatný nebo těžký ozev ve spodních polohách.

Plátek je u paty příliš pevný.
Rada:
Je nutné plátek zbrousit u paty jen po stranách. Páteř (podélná osa plátku) musí zůstat neporušena, jinak plátek změkne, bude se příliš přiklánět k hubičce a tón ztratí barvu.

Zlepšení staccata

Rada:
Pomůže zbroušení špičky plátku. Tímto zásahem prosvětlíte tón ve vrchních polohách. Důležité je plynulé zbroušení aby nedošlo k nesouměrnosti a přílišnému zeslabení špičky, jinak může docházet k jejímu zvlnění a celkovému zhoršení kvality zvuku.

Asymetrie plátku

V případě plátků ESPRIT nemůže díky používané výrobní technologii dojít k tvarové asymetrii řezu vzhledem k podélné ose plátku. Firma ESPRIT, ani žádný jiný výrobce na světě Vám však nezaručí, že nedojde k tzv. tvrdostní asymetrii. Plátek může mít v jedné polovině vzhledem k podélné ose hustější dřevo než ve druhé. Asymetrie se projeví nežádoucími vibracemi se zhoršením kvality tónu.

Rada: Plátek vychýlíte na své hubičce nejprve mírně doprava pak doleva od středu. Po každém vychýlení, vyzkoušíte jeho ozev. Pokud Vám bude plátek hrát lépe mírně vychýlený na jedné ze stran než uprostřed, potom se skutečně jedná o tvrdostní asymetrii a svěrkou jej vždy přitáhněte na straně s lepším ozvem. Obecně se však takovýto plátek dá využít jen ke cvičení, nikoliv ke koncertnímu hraní.


Prodloužení životnosti plátku

Vždy musíte plátek trpělivě zahrávat aby na začátku nedošlo k přílišnému nasátí vlhkosti s nevratnými změnami ve struktuře dřeva a tím i ke zhoršení kvality zvuku. Póry dřeva se musí postupně zatáhnout (o zahrávání více v záložce "Skladování a zahrávání plátků").
Po zahrání plátek vyhlaďte na jemném papíře (může být klasický papír do kopírek) na rovné pevné podložce (např. sklo nebo zrcadlo). Tím se zatáhnou póry a dřevo nebude tolik sát vodu. Použijte stejných pohybů a držení plátku, jaké jsou popsány ve druhém odstavci této záložky ("Plátek je celkově příliš pevný"). Narozdíl od broušení spodní plochy však můžete v tomto případě špičku plátku přitlačit silněji k podložce, protože zde nehrozí její zeslabení.
Úvod  |  Produkty  |  Ceník a objednávky  |  Výroba  |  Skladování a zahrávání plátků ESPRIT  |  Úprava plátků  |  Vaše dotazy a připomínky  |  Kontakt  |  
Webdesign STUDIO VIRTUALIS